B2B Partner

1. Akty prawne:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo Prasowe
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

2. Sprostowania i zadania przeprosin:

Prośba do Wiesci Polickich o umieszczenie sprostowania(1)
Prośba do Wiesci Polickich o umieszczenie sprostowania (2)
Prośba do Wiesci Polickich o umieszczenie sprostowania (3)
Zadanie przeprosin

3. Przwatny akt oskarżenia

4. Wyroki i uzasadnienia:

Wyrok Pierwszej Instancji (Sąd Rejonowy)
Uzasadnienie wyroku
Wyrok Drugiej Instancji (Sąd Okręgowy)
Postanowienie o wykonaniu wyroku

5. Kasacja RPO i odpowiedź:

Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego
Moja odpowiedź na kasację RPO do Sądu Najwyższego
Postanowienie Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem

6. Media:

Kurier Szczeciński:
"Więzień słowa" - 13.02.2004r., "Więzień słowa - sprostowanie"
"Za znieważenie przez znieważonego" - 19.02.2004r.

Polityka:
"Dziennikarz w klatce" - 27.03.2004r.
"Obrażony obraża" - 07.2004r.

Przegląd:
"Dziennikarze - tygrysy czy barany" - 04.04.2004r.
"Zatrzymana hucpa dziennikarska" - 05.04.2004r.
"Do czytania poza klatką" - 04.07.2004r.

Przekrój:
"... w tym tygodniu nie piszemy" - 15.04.2004r.

Rzeczpospolita:
"Nie tylko Bóg i Historia" - 23.03.04r.
"Wolność - odpowiedzialność - bezkarność" - 24.03.04r.
Od czytelników: "Dlaczego dałem się zamknąć w klatce" - 26.03.04r.
"Redaktor przegrał" - 07.2004r.

Trybuna:
"Winny bez dwóch zdań" - 07.2004r.

Wprost:
"Larry Flyncik" - 13.04.2004r.

Gazeta Wyborcza:
"Kraty za tytuł" - 04.02.2004r.
"Wyrok sprawiedliwy" - 22.03.2004r.
"Co postanowił sąd" - 13.04.2004r.
"Kariera Andrzeja Marka" - 13.04.2004r.

Życie:
"Prędzej pójdziemy siedzieć" - 15.04.2004r.
"Amok" - 15.04.2004r.

Jeśli plik nie otwiera się, ściągnij i zainstaluj Acrobat Readera